Przygotuj podróż

Przed wyjazdem zapoznaj się z poniższymi informacjami  i upewnij się, że są one zgodne:
 
Franchising bagaż (w języku francuskim)
> Formalności administracyjne niezbędne do podróży (w języku francuskim)
> Rejestracja przed podrόżą (w języku francuskim)
> Zasady postępowania na pokładzie (w języku francuskim)
> Wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej (w języku francuskim)
> Warunki turystyczne dla pasażerów nieletnich (w języku francuskim)